torsdag 9. februar 2017

Sogelandet

SOGELANDET

THE COUNTRY OF LEGENDS

For ca to år siden fikk jeg en bestilling av Mimmi Haugland på tre oljemaleri.
Det var bare En føring på bestillingen: Det største skulle vært 60 cm ganger 80, flankert av to litt mindre format.
Familien i huset var glad i natur, sport og dyr. Jeg ga først lerretene "juling" som jeg kaller det, dvs grunnet med fargetoner og spill i strukturen.

Så vokste motivene fram mens jeg jobbet med gjennomskinneligheten i oljefargene. Jeg arbeidet meg fram og tilbake i lys og blåtoner. 
På et visst tidspunkt fikk jeg litt prestasjonsangst. Hvordan ville Mimmi like dette? 
Men hun sa bare at hun elsket blåfargene mine.

Måneskinns-stemninger vokste fram - fjell, tusser og troll. Antydninger i fargene kunne være både dyr, skikkelser, fugler eller noe annet.
Fabuleringer og fantasier....
Det største bildet i midten har  øyne som ser ut fra fjellet - eller inn. Her er også portaler som viser inn til det bergtatte?
Det mindre bildet til venstre har måne i fjellet eller utenfor og en åpning hvor en kanskje kan gå inn. 
Til høyre er det skikkelser i bevegelse eller er det noe annet?

Slik kom jeg til å tenke på at dette kan være et slags sogeland-
og satte strek.
I oljemaling kan en fortsette i det uendelige- stille nye spørsmål hele tiden.

Men nå i februar 2017 avsluttet jeg arbeidet.
En får nesten et slags kjærlighetsforhold til et slikt oppdrag.Here it is: The country of legends!