mandag 19. oktober 2015

BENTES BAKSTEBU.

Litt skjer det da i tunet!
Bakstebua er ferdigstilt.

Lørdag 24. oktober 
er det åpning.

Kaffe og kake og få kjøpt -
Dessuten 10 eksperimentelle brød
bakt i den nye vedfyrte ovnen-
Noen trykk er også for salg.

Og et knippe folk er invitert-
mens høsten synger sin gyldne sang -
i Kivletunet.

Tid: kl 13 til kl 16.

VELKOMMEN!