tirsdag 15. mars 2016

Snart kommer våren

SNART KOMMER VÅREN !!

HURRA!


Det er lenge siden jeg laget noe til bloggen  min. 
Den litt " skjulte "bloggen -som likevel har noe på hjertet.

Jeg arbeider for tida både med å få ferdig en liten ny diktbok og en utstilling i kull.
En festival begynner også å ta form:


KIVLEFESTIVALEN
På livet laus i ord og toner.
 

Dessuten arbeider jeg også med å finne en ny rytme nå når jeg ikke arbeider på min kjære skole.

Diktene er hentet fra en "diktkrukke"- fylt  gjennom mange år. Spennende å arbeide med dette. Kulltegningene skal fokusere på menneske og natur. ..Dessuten hente lyset ut fra det fløyelsmørke rom.  
Det blir nesten som å forske i sort/hvitt og dessuten i alle nyansene.


Her kommer et lite dikt:

HUN REISER

Hun reiser
og er full av sang

Hun reiser 
med sine gode hender
og tar fatt
i sine sterke dager

Alltid på ny
leite etter sitt mot

Jeg hører henne
som i en drømmefanfare

I mindre enn et sekund
er hun borte
i et disig morgenlandskap

Hun reiser